Sabtu, 10 Mei 2014

Eletrik elektif Tingkatan 1


Litar Elektrik .

              Maksud Litar :

             Satu sambungan lengkap sumber elekt ik (sel) dan beban elektrik (mentol)                                      

             dengan menggunakan pengalir (wayar) 

                     i. Sumber (sel kering)
                    ii.  Beban (mentol)             
                    iii. Pengawal (suis )
                    iv. Punca positif (wayar mereh) 
                    v. Punca negatif (wayar hitam)


             Jenis-jenis Litar 


    


           
                 A. Litar mudah
                 Litar yang mengandungi satu sumber satu beban dan satu pengalir .


                 B. Litar pintas
                      Litar pintas ialah Litar tanpa beban
                      Litar yang mengandungi wayar pintasan.

                        C. Litar siri
                             Litar yang mengandungi beban elektrik yang disambung secara siri.


            Tiga faktor penting tentang litar siri.


            A. Arus yang mengalir dimana-mana bahagian litar siri adalah sama.
                 Dalam simbol,  litar siri boleh ditunjukan seperti berikut :


                                                 Ij = I1 + I2 + I3 


          B. Jumlah rintangan bagi satu litar adalah bersamaan dengan jumlah rintangan  
              individu didalamnya. 


          Didalam simbol ia boleh ditunjukan seperti berikut :                                                  Rj = R1 + R2 + R3          C. Apabila susutan voltan didalam satu litar siri ditambahkan bersama, jumlah  
              nilainya adalah bersamaan kepada jumlah voltan yang digunakan.
              Didalam simbol ia boleh ditunjukan seperti berikut :

                                                    Vi = V1 + V2 + V1
                                 


    D. Litar selari
         Litar yang mengandungi beban elektrik yang disambung secara selari5.
    
         Apabila litar elektrik membenarkan elektron mengalir melalui dua atau 
         lebih laluan pada waktu yang sama maka litar itu disebut litar selari. 

         Voltan yang  melintangi setiap beban adalah sentiasa sama.
  


        Vj = V1 = V2 = V3 Jumlah elektron yang mengalir pada setiap cabang adalah sama dengan jumlah elektron 
yang mengalir pada peringkat permulaan.  

Cabang-cabang yang mempunyai rintangan yang rendah membawa lebih arus 
jika dibandingkan dengan cabang-cabang yang mempunyairintangan yang tinggi.      E. Litar siri selari
          Litar yang mengandungi beban elektrik yang disambung secara siri dan juga selari


    F. Litar siri
        
        Litar yang mengandungi beban elektrik yang disambung secara siri.


Tiga faktor penting tentang litar siri.


A. Arus yang mengalir dimana-mana bahagian litar siri adalah sama.

Dalam simbol,  litar siri boleh ditunjukan seperti berikut :


                                                 Ij = I1 + I2 + I3  


B. Jumlah rintangan bagi satu litar adalah bersamaan dengan jumlah rintangan   
individu didalamnya.  


Didalam simbol ia boleh ditunjukan seperti berikut :                                                  Rj = R1 + R2 + R3 C. Apabila susutan voltan didalam satu litar siri ditambahkan bersama, jumlah nilainya 
adalah bersamaan kepada jumlah voltan yang digunakan.  Didalam simbol ia boleh ditunjuka seperti berikut :                                                 Vj = V1 + V2 + V3


         
                                 
    D.Litar selari
       Litar yang mengandungi beban elektrik yang disambung secara selari5.
    
Apabila litar elektrik membenarkan elektron mengalir melalui dua atau 
lebih laluan pada waktu yang sama maka litar itu disebut litar selari.  

Voltan yang  melintangi setiap beban adalah sentiasa sama.

  
        Vj = V1 = V2 = V3


 Jumlah elektron yang mengalir pada setiap cabang adalah sama dengan jumlah elektron 
yang mengalir pada peringkat permulaan.  

Cabang-cabang yang mempunyai rintangan yang rendah membawa lebih arus jika 
dibandingkan dengan cabang-cabang yang mempunyairintangan yang tinggi. E. Litar siri selari
     Litar yang mengandungi beban elektrik yang disambung secara siri dan juga selari

     Tiada ulasan:

Catat Ulasan